Dne 1. července 2024 věnovala Nadace Okřídlené kolo 150.000 Kč ze sbírkového účtu NOK (278975072/0300, VS: 475179) společnosti České dráhy, a.s. na realizaci opravy parní lokomotivy 475.179 "Šlechtična" do provozního stavu.

Za Nadaci Okřídlené kolo všem dárcům velmi děkujeme.