Jedním z iniciátorů založení Nadace Okřídlené Kolo byl pan poslanec Miroslav Kapoun, jehož snahou bylo vytvořit Nadaci, ve které by byly zastoupeny všechny výkonné složky z oboru železnice, kteří by tak mohli aktivně pomáhat při záchraně železničních památek. Z těch nejdůležitějších to byly ČD, a.s., SŽDC s.o., Národní technické muzeum v Praze, zástupci odborů a firem (jako např. Pars nova, ŽOS Č.Velenice, CZ Loko, ČMŽO Přerov, JLV, ŽS Brno a řada dalších), které se zabývají opravami železničních vozidel a staveb.

Sídlo bylo zvoleno v Přerově, nedaleko nádraží, kde Nadace získala do svého majetku kancelářskou budovu s cílem jí také částečně pronajímat a získat tak prostředky na opravy a renovaci železničních vozidel a památek. Ředitelem NOK se stal p. Josef Tomeček a předsedou odborné skupiny pro nakládání s finančními prostředky se stal p. Ing. Emil Efler. Pan M. Kapoun se stal předsedou správní rady NOK.

V roce 2004 se uskutečnila valná hromada, kde se sešli všichni zákládající členové ze zmíněných institucí. Záhy se podařilo sehnat dostatečné finanční prostředky a jako první opravené vozidlo byl zprovozněn parní motorový vůz řady M 124.001 z majetku Národního technického muzea. Vůz byl opraven v dílnách ŽOS Č. Velenice díky inciativě a podpoře ředitele tamní ŽOS a člena NOK p. Ing. Jiřího Sedláčka. Oprava tohoto historického parního vozu stála 2,6 mil. Kč a byla realizována v letech 2005-6. Jde o historický unikát světového významu.

Pro České dráhy, a.s. byla opravena v roce 2009 do provozního stavu parní historická lokomotiva řady 314.303, která je jediná původní lokomotiva z Ferdinadky. Tato lokomotiva byla opravena díky pomoci DKV Olomouc, díky podpoře vrchního přednosty Ing. J. Tylicha a pomocí kolektivu pracovníků a důchodců PJ Valašské Meziříčí.

V roce 2011 byl díky spolupráci s ředitelem žel. muzea NTM v Praze p. Ing. Jiřím Střechou zprovozněn a opraven salonní vůz Ferdinanda d' Este. Opravu zajistila firma Olpas Krnov ve spolupráci s firmou KOS Krnov.

Snahou NOK byla také podpora vzniku železničního muzea na Moravě, a sice v Olomouci, v prostorách bývalé motorové remízy. V této záležitosti se nejvíce angažoval ředitel oblastního ředitelství SŽDC v Olomouci Dr. Ing. John. Bohužel tato snaha byla nad možnosti NOK a bez podpory kraje a dalších orgánů těžko realizovatelná, navíc ve verzi, kdy měla být remíza zbourána a místo ní postaveno nové muzeum v řádu stovek miliónů. Nakonec iniciativně v roce 2012 České dráhy zde v prostorách motorové remízy otvírají oficiálně železniční muzeum, které je zároveň depozitářem DHV Lužná.

Velkým počinem bylo zprovoznění parní lokomotivy řady 464.202 z majetku NTM, která byla opravena v dílně DHV Lužná ve spolupráci s firmou Sea Kolín a v roce 2015 předána do provozu na slavnostní zahájení v žel. muzeu v Lužné, a poté slavnostně předána na zasedání NOK v DPOV Přerov, odkud byla předána do Olomouce. Na opravu této lokomotivy díky NOK proběhla celonárodní sbírka.

Během let prošla NOK řadou změn a snahou těchto změn vždy bylo, aby NOK dále dobře fungovala a stále zlepšovala svoji činnost. Ve funkci ředitele NOK nahradil J. Tomečka Ing. Jiří Střecha, a i zde došlo v roce 2017 ke změně. Ředitelem NOK se stal p. Zdeněk Vysloužil, který zlepšil činnost NOK. To se také projevilo při dotažení smluv ohledně sídla NOK v Přerově.

NOK také podporuje řadu akcí a činností spolků a muzeí v ČR. Přispěla rovněž ke zprovoznění parní průmyslové lokomotivy řady EP 1000 v PJ Veselí n. Moravou, která je majetkem NTM a díky dlouholeté práci kolektivu pracovníků místního depa a pobočky DPOV Veselí nad Moravou.

Posledním záslužným činem NOK je vypsání sbírky na opravu historického přípojného vozu řady Calm z roku 1936.

Bohužel koncem roku 2017 nás náhle opustil spoluzakladatel NOK pan Miroslav Kapoun. Také díky němu jsou z prostředků Ministerstva dopravy uvolňovány finanční prostředky na opravy historických železničních vozidel.