Nadace Okřídlené Kolo věnovala (6/2024) Národnímu technickému muzeu dar ve výši 100.000 Kč pro opravu a zprovoznění elektrického motorového vozu M400.001 "Elinka" z roku 1903 (výroba Ringhoffer /Křižík). Národní technické muzeum plánuje zprovoznění a celkové dokončení opravy exponátu do konce měsíce srpna roku 2024.