Novinky

S hlubokou lítostí Vám sdělujeme, že dne 9. ledna 2022 nás v nedožitých 78 letech náhle opustil jeden ze zakladatelů Nadace Okřídlené Kolo a dlouholetý člen SR NOK pan Kurt Mužík. V jeho osobě ztrácíme nejen kolegu ale i kamaráda. Za vše touto cestou velmi děkujeme. Prosíme uctěme jeho památku tichou vzpomínkou.

Za Nadaci Okřídlené Kolo

Martin Vavrečka
předseda SR NOK

Institut pro památky a kulturu, o. p. s., vyhlásil v úterý 14. 9. 2021, v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze, výsledky soutěže veřejných sbírek na historické památky - MÁME VYBRÁNO.

Nadace Okřídlené kolo (NOK) zaujala redakci především prezentací své činnosti a realizovaných projektů na webových stránkách Nadace, respektive prezentací veřejného sbírkového účtu NOK společně s ČD, a. s., v případě záměru renovace parní lokomotivy „Albatros“.

Na Masarykově nádraží v Praze proběhlo setkání Nadace Okřídlené kolo, která se zabývá železničním kulturním dědictvím, s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, zástupci Správy železnic, Národního technického muzea nebo Českých drah. Cílem nadace je propojit železniční spolky, fanoušky nebo firmy do jedné platformy, která by řešila financování a zachování železničních vozidel.

AKTUALIZOVÁNO: 28. 2. 2022  

Vážení partneři NOK, Vážení dárci, Vážení příznivci a fanoušci „Železniční nostalgie“,

po vyhlášení společného záměru renovace parní lokomotivy 498.112 (Albatros) a veřejné sbírky ve spolupráci ČD a.s. s NOK zveřejňujeme aktuální stav veřejného sbírkového účtu NOK: 278975072/0300 vedeného u Krajského úřadu Olomouc s variabilním symbolem 498.112 pro tento záměr.